• Prázdny zoznam obľúbených.

nakupny kosik vpravo hore

  •  x 
  • Prázdny košík.

Odstúpenie od zmluvy

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 
INFORMÁCIE POŽADOVANÉ NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY (VZOR)


– Komu : Lumír Dvořák, Hornická 3013/43, Ostrava 1   702 00, Česká republika

– Týmto oznamujem/oznamujeme * , že odstupujem/odstupujeme * od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby * : ..............

– Dátum objednania/dátum prijatia * ..............

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov * ..............

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov * ..............

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov * (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............

– Dátum ..............


* Nehodiace sa prečiarknite.

VYBERTE PARAMETRE